2024


Mars


3.3 Söndag kl.18.00 Lovsångskväll i Maxmo fh


5.3 Tisdag kl.13.00 Bibel och bön


9-10.3 Mötesserie i Vörå Frikyrka med David Wikström. Lördag kl. 18.00. Söndag kl. 16.00


12.3 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön


17.3 Söndag kl. 12.00 Möte


18.3 Måndag kl. 13.00 Regionbön i Vörå frikyrka


28.3 Skärtorsdag kl. 19.00 Möte i Betesda, Kuni. Lilian Lytz predikar.


30.3 Lördag kl. 19.00 Maxumuskören har påskkonsert i Maxmo kyrka.


31.3 Påskdagen. Söndag kl. 12.00 Årsmöte. Predikan, Kaj Kanto. Nattvard.

        Därefter följer föreningsmöte (rf) med förhandlingar. Servering.


April


2.4 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


9.4 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


11.4 Torsdag kl. 13.00 Daxträffen.


14.4 Söndag kl. 12.00 Möte med Boris Sandås. "Bön och befrielse". 


16.4 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


21.4 Söndag kl. 14.00 (OBS! Tiden!) Möte med Anki Sandvik. Tema "Israel".


22.4 Måndag kl. 13.00 Regionbön i Saron, Oxkangar.


30.4 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


Maj


14.5 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


19.5 Söndag kl. 11.00 Inbjudna till Sion, Vasa.


20.5 Måndag kl. 18.00 Regionbön i Betel, Oxkangar.


26.5 Söndag kl. 12.00 Möte med Anki Sandvik. Tema "Israel".


28.5 Tisdag kl. 13.00 Bibel och bön.


Dela den här sidan

2024

Rekommendationer: