2022

Rekommendationer: Vi håller avstånd och har god handhygien.

Augusti

Lördag 6.8 kl. 15.00 Minns du sången (andliga sånger) vid Djupsund byagård.

Söndag 7.8 kl. 18.00 Lovsångskväll i Maxmo fh.

Söndag 21.8 kl. 12.00 Gudstjänst. Ingmar Rönn predikar.

September

Söndag 4.9 kl. 12.00 Möte med bl.a. vittnesbörd m.m.

Tisdag 6.9 kl. 18.00 Regionbön i Betel, Oxkangar

Tisdag 13.9 kl. 18.00 Bibel och bön

Söndag 18.9 kl. 12.00 Gudstjänst med nattvard. Kaj Kanto predikar.

Tisdag 20.9 kl. 18.00 Bibel och bön.

Söndag 25.9 kl. 12.00 Möte.

Tisdag 27.9 kl. 18.00 Bibel och bön.

Oktober

Tisdag 4.10 kl. 13.00 Regionbön.

Söndag 9.10 kl. 12.00 Gudstjänst. Sten Lönnqvist predikar.

Tisdag 11.10 kl. 13.00 Bibel och bön.

Tisdag 18.10 kl. 13.00 Bibel och bön.

Söndag 23.10 kl. 12.00 Möte. Judith m.fl.

Torsdag 27.10 kl. 13.00 Daxträffen på Österö.

Söndag 30.10 kl. 12.00 Gudstjänst med nattvard. Kaj Kanto predikar.

Tisdag 1.11 kl. 13.00 Bibel och bön.

Dela den här sidan